Magnolia Quality Development Corporation Limited
ms12.jpg

M society - ฉบับที่ 12
THE ROYAL PROJECT AGRICULTURAL SECURITY GUARD
ตุลาคม - ธันวาคม 2556

หากกล่าวถึงความสำเร็จของโครงการหลวง คงเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องเล่าย้อนถึงจุดเริ่มเล็กๆ ณ สวนสองแสน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานเงินสองแสนบาทไว้เป็นทุนเพื่อจัดซื้อที่ดินสำหรับทดลองวิจัยปลูกไม้ผลเมืองหนาวที่ดอยปุย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยให้คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการ ต่อมางานได้ขยายไปดอยอ่างขาง ใน ต.ม่อนปิน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ งานที่ก่อตัวขึ้นจากสายพระเนตรอันยาวไกลจากพ่อแห่งแผ่นดิน เพื่อกำาจัดทุกข์ร้อนของประชาชน

ดาวน์โหลด

ขนาดไฟล์ 18 MB
ms11.jpg

M society - ฉบับที่ 11
BIG TREES - TREES UNDERNEATH CONCRETE
กรกฎาคม - กันยายน 2556

วันแล้ววันเล่าต้นไม้ถูกตัดทิ้งเพื่อแทนที่ด้วยเสาเข็ม หลังจากนั้นฤดูหนาวหายไปแสนนาน ทิ้งไว้เพียงสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวอย่างไม่เคยเป็น และนั่นทำให้ผู้คนกลุ่มหนึ่งตระหนักถึงอนาคตของเมืองที่กำลังพัฒนาไปสู่หนทางล่มสลาย กระทั่งบางอย่างได้เริ่มต้นขึ้น...

ดาวน์โหลด

ขนาดไฟล์ 11 MB
ms10.jpg

M society - ฉบับที่ 10
THE THAI WAYS THE WORLD'S WAY
เมษายน - มิถภุนายน 2556

บางครั้ง วิธีการสร้างชาติให้มั่งคั่งและมั่นคง อาจเริ่มเปิดฉากขึ้นจากบทสนทนาที่มีสาระคลุกเคล้าอยู่กับชีวิตจริง ซึ่งเกิดขึ้นใต้ชายคาของสถาบันครอบครัว แต่ก่อนที่จะขับเคลื่อนประเทศซึ่งเปรียบเหมือนคอรบครัวใหญ่ ไปสู่จุดหมายแห่งความสำเร็จที่ร่างไว้ สิ่งแรกที่ควรทำ นั่นคือการสำรวจความพร้อมของตนเอง ตรวจดูข้อดีและจุดบกพร่อง เพื่อนำไปสู่การค้นพบครั้งสำคัญจากวิธีชีวิตที่ไม่เคยเปลี่ยนไปกับวันเวลา

ดาวน์โหลด

ขนาดไฟล์ 11 MB