Magnolia Quality Development Corporation Limited
MQDC แต่งตั้งคีรินทร์ ชูธรรมสถิตย์ เป็นประธานผู้อำนวยการ เสริมทัพด้านวิศวกรรมเน้น "นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน"
10 April 2019
1 เมษายน 2562, กรุงเทพฯ - บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล้อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) เสริมทัพผู้บริหารด้วยการแต่งตั้งนายคีรินทร์ ชูธรรมสถิตย์ เป็นประธานผู้อำนวยการ กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และบริการ เพื่อนำประสบการณ์ความเชี่ยวชาญงานด้านวิศวกรรมมาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมสร้าง "นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน" เพื่อเติมเต็มพันธกิจของ MQDC ภายใต้ปรัชญาองค์กร 'For all well-being'
นายคีรินทร์ ปัจจุบันอายุ 55 ปี จบการศึกษาด้านวิศวกรรม และเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารบริษัทชั้นนำระดับโลกด้าอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศ อาทิบริษัทชูไก จำกัด (มหาชน) บริษัทเกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) บริษัทลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทไทยน๊อคซ์ สแตนเลส จำกัด (มหาชน) บริษัทไทย อินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด (มหาชน) และ The BOC Group ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติอังกฤษด้านอุตสาหกรรมแก๊ส

นายวิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล้อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) กล่าวว่าการแต่งตั้งนายคีรินทร์ในครั้งนี้จะช่วยพัฒนางานด้านเทคโนโลยีและกระบวนการทำงานของบริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล้อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ MQDC

"ในฐานะประธานผู้อำนวยการ กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และบริการ ประกอบกับประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมหนักที่มีความซับซ้อนและเน้นด้านเทคนิค ทำให้ ผมมีความมั่นใจว่าคุณคีรินทร์จะช่วยขับเคลื่อน "นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน" เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของ MQDC ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไปในอนาคต" นายวิสิษฐ์ กล่าว

"บทบาทใหม่ของคุณคีรินทร์จะช่วยพัฒนาระบบการทำงานของ MQDC ให้มีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น เพื่อเติมเต็มพันธกิจ 'For all well-being' ที่ต้องการให้เกิดความเป็นอยู่ทีดีไม่ใช่เฉพาะมนุษย์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงทุกสรรพสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้ การเป็นคนไทยคนแรกที่ได้เป็นหัวหน้างานของบริษัทลินเด้ในประเทศไทย ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่จากประเทศเยอรมัน ดังนั้นจึงมั่นใจว่าคุณคีรินทร์จะสร้างและควบคุมระบบปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ"

นายคีรินทร์กล่าวว่า การทำงานที่มีจริยธรรมถือเป็นจุดเด่นของ MQDC ที่ดึงดูดให้คุณคีรินทร์เปลี่ยนจากอุตสาหกรรมหนักและตัดสินใจมาเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

"ผลงานที่น่าประทับใจของ MQDC ซึ่งรวมถึง 3 ใน 10 อาคารที่สูงที่สุดในประเทศไทย สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการวิจัยที่มีพื้นฐานมาจาก "นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน" ที่ใช้ทักษะด้านวิศวกรรมและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานที่ยอดเยี่ยม" คุณคีรินทร์ กล่าว

"MQDC ได้รับรางวัลจากการใช้เครื่องมือการสร้างแบบจำลองข้อมูลอาคาร หรือ Building Information Model (BIM) และได้รับการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว หรือ Green Certificate อย่างไรก็ตามเราจะเตินหน้าต่อไปในการสร้างมาตรฐานใหม่เพื่อบรรลุเป้าหมายของพันธกิจ 'For all well-being'

และที่สำคัญที่สุด บริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ MQQDC ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในองค์กรที่ดำเนินงานที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลกประจำปี 2562 (the 2019 World's Most Ethical Companies) ถือเป็นองค์กรแรกของประเทศไทยที่ได้รับเกียรตินี้นับตั้งแต่ก่อตั้งรางวัลในปี 2550 สำหรับ World Most Ethical Companies ดำเนินการคัดเลือกโดยสถาบัน Ethisphere Institute ประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วย

ก่อนร่วมงานกับ MQDC นายคีรินทร์เคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบริษัทชูไก จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนที่จัดหาและให้เช่าเครื่องจักรกลสำหรับงานก่อสร้างและให้บริการด้านก่อสร้างงานรากฐานอาคารและขนส่ง

นอกจากนี้คุณคีรินทร์ยังเคยทำงานที่บริษัทเกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารหรือ Non - Executive รวมถึงเป็นผู้บริหารประจำประเทศไทยและเวียดนามของบริษัทลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยน๊อค สแตนเลส จำกัด (มหาชน)

ย้อนกลับ