Magnolia Quality Development Corporation Limited
iCARE จัดกิจกรรมสุดพิเศษ 'Wake Up Party' สำหรับผู้ซื้อ New Heart New World
20 September 2015
วันที่ 13 และ 20 กันยายน 2558 iCARE องค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคมโดย MQDC (แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น) จัดกิจกรรมสุดพิเศษ 'Wake Up Party ตอนตื่นรู้ด้วยการฟังอย่างลึกซึ้ง' สำหรับผู้สั่งซื้อหนังสือ New Heart New World 2 แบบ Executive Package โดยผู้เข้าร่วมกว่า 40 ท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์สื่อสารด้วยความตระหนักรู้ (Dialogue & deep Listening) เพื่อให้เกิดความเข้าใจตนเอง ผู้อื่น และเกิดความสุขทั้งในชีวิตส่วนตัวและการทำงาน พร้อมทั้งฟังคำแนะนำจากวิทยากรชื่อดังคุณเรือรบ นาวาตรี จิญณณัฐ์ พรหมนุรักษ์ ที่มาร่วมหาคำตอบ และแชร์ประสบการณ์ดีดี ทั้งนี้สามารถ
วันที่ 13 และ 20 กันยายน 2558 iCARE องค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคมโดย MQDC (แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น) จัดกิจกรรมสุดพิเศษ 'Wake Up Party ตอนตื่นรู้ด้วยการฟังอย่างลึกซึ้ง' สำหรับผู้สั่งซื้อหนังสือ New Heart New World 2 แบบ Executive Package โดยผู้เข้าร่วมกว่า 40 ท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์สื่อสารด้วยความตระหนักรู้ (Dialogue & deep Listening) เพื่อให้เกิดความเข้าใจตนเอง ผู้อื่น และเกิดความสุขทั้งในชีวิตส่วนตัวและการทำงาน พร้อมทั้งฟังคำแนะนำจากวิทยากรชื่อดังคุณเรือรบ นาวาตรี จิญณณัฐ์ พรหมนุรักษ์ ที่มาร่วมหาคำตอบ และแชร์ประสบการณ์ดีดี ทั้งนี้สามารถ
ย้อนกลับ