Magnolia Quality Development Corporation Limited
ประมวลภาพความสำเร็จวัน Pre Sales วิสซ์ดอม สเตชั่น รัชดา - ท่าพระ วิสซ์ดอม เอสเซ้นส์ สุขุมวิท
8 April 2016
ผ่านพ้นไปอย่างคึกคักกับงาน Pre Sales ของ 2 โครงการคุณภาพจาก MQDC แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น 'วิสซ์ดอม สเตชั่น รัชดา - ท่าพระ' และ 'วิสซ์ดอม เอสเซ้นส์ สุชุมวิท' ซึ่งมีลูกค้าให้ความสนใจเข้ามาจับจองกันอย่างล้นหลาม เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 ณ Sales Gallery ของโครงการ โดย 'วิสซ์ดอม สเตชั่น รัชดา - ท่าพระ' มีลูกค้าจองเต็ม 100% ของจำนวนที่เปิดให้จอง ส่วน 'วิสซ์ดอม เอสเซ้นส์ สุขุมวิท' มีลูกค้ามาจองแล้วมากกว่า 150 ห้องและยังคงมีลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง นับว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่น่าชื่นใจ สามารถรับชมภาพความสำเร็จในครั้งนี้ได้ทาง www.facebook.com/whizdombymqdc
ผ่านพ้นไปอย่างคึกคักกับงาน Pre Sales ของ 2 โครงการคุณภาพจาก MQDC แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น 'วิสซ์ดอม สเตชั่น รัชดา - ท่าพระ' และ 'วิสซ์ดอม เอสเซ้นส์ สุชุมวิท' ซึ่งมีลูกค้าให้ความสนใจเข้ามาจับจองกันอย่างล้นหลาม เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 ณ Sales Gallery ของโครงการ

โดย 'วิสซ์ดอม สเตชั่น รัชดา - ท่าพระ' มีลูกค้าจองเต็ม 100% ของจำนวนที่เปิดให้จอง ส่วน 'วิสซ์ดอม เอสเซ้นส์ สุขุมวิท' มีลูกค้ามาจองแล้วมากกว่า 150 ห้องและยังคงมีลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง นับว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่น่าชื่นใจ
สามารถรับชมภาพความสำเร็จในครั้งนี้ได้ทาง www.facebook.com/whizdombymqdc
back