Magnolia Quality Development Corporation Limited
ผศ. พงศ์พร พาคณะทีมงานพัฒนาเมืองเยี่ยมชมโครงการฟื้นฟูคลองลาดพร้าว
5 October 2018
วันที่ 12 กันยายน 2561, กรุงเทพฯ - ผศ. พงศ์พร สุดบรรทัด หรืออาจารย์ตั้ม ที่ปรึกษากลุ่มบริษัทดีทีและ MQDC นำทีมงานพัฒนาเมือง และคุณสันติ สมบัติวิชาธร สถาปนิกโครงการ เยี่ยมชมโครงการฟื้นฟูคลองลาดพร้าวพร้อมพบปะพูดคุยกับผู้อยู่อาศัยในบริเวณชุมชนใกล้เคียง ทีมงานของอาจารย์ตั้มให้การสนับสนุนในการทำแผนแม่บทสำหรับการฟื้นฟูลำคลองและย้ายชุมชนไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น อีกทั้งขยายทางน้ำเพื่อลดความเสี่ยงจากน้ำท่วม
วันที่ 12 กันยายน 2561, กรุงเทพฯ - ผศ. พงศ์พร สุดบรรทัด หรืออาจารย์ตั้ม ที่ปรึกษากลุ่มบริษัทดีทีและ MQDC นำทีมงานพัฒนาเมือง และคุณสันติ สมบัติวิชาธร สถาปนิกโครงการ เยี่ยมชมโครงการฟื้นฟูคลองลาดพร้าวพร้อมพบปะพูดคุยกับผู้อยู่อาศัยในบริเวณชุมชนใกล้เคียง

ทีมงานของอาจารย์ตั้มให้การสนับสนุนในการทำแผนแม่บทสำหรับการฟื้นฟูลำคลองและย้ายชุมชนไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น อีกทั้งขยายทางน้ำเพื่อลดความเสี่ยงจากน้ำท่วม

"บทบาทของเราคือการประสานงานระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะคนในชุมชน เพื่อให้โครงการฟื้นฟูนี้สามารถตอบสนองความต้องการของทุกคนได้" อาจารย์ตั้มกล่าว

"เมื่อเดินไปตามแนวคลองจะเห็นว่าสภาพแวดล้อมนั้นได้เริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น บ้านเรือนตามตลิ่งได้รับการสร้างขึ้นใหม่ที่ความสูง 2- 3 ชั้นเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน อีกทั้งพวกเรายังทำงานกันอย่างหนักเพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อมีการย้ายเข้าอยู่อย่างสมบูรณ์แล้ว ชุมชนจะมีช่องทางในการทำค้าขาย เช่น ตลาดเป็นต้น"

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยให้ชุมชนคลองประสบความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ดังนั้นทีมงานพัฒนาเมืองจากกลุ่มบริษัทดีทีและ MQDC กำลังดำเนินการให้ทุกคนหันมาใช้ลำคลองในการเดินทางและขนส่ง

Torqeedo ผู้เชี่ยวชาญด้านมอเตอร์เรือไฟฟ้า ได้ทำการติดตั้งเรือโดยสารหรือแท๊กซี่ทางน้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะใช้ไฟจากแบตเตอร์รี่และแผงพลังงานแสงอาทิตย์

มร. เดวิด ฮันเตอร์ กรรมการผู้จัดการ Torqeedo เอเชีย - แปซิฟิก และตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมทริปการเยี่ยมชมในครั้งนี้ด้วย โดยชาวคณะเริ่มต้นทริปที่ซอยลาดพร้าว 48 และได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์เด็กเล็กในชุมชนลาดพร้าว 45 ก่อนที่จะเดินทางโดยเรือเพื่อไปพบกับชุมชนหลังวค. จันทรเกษม ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จสำหรับชาวชุมชนที่ย้ายจากโครงการปรับปรุงบริเวณริมน้ำ

ในช่วงบ่ายทางคณะได้พบกับทีมงานเทศบาลตำบาลนาจอมเทียนและชุมชนคลองบางบัว และจบทริปการเยี่ยมชมด้วยการประชุมกับทีมงาน INCA ณ สำนักงานสหกรณ์คลองบางเขนและพูดคุยกับตัวแทนสมาชิกชุมชนหลังวค. จันทรเกษม
ย้อนกลับ