Magnolia Quality Development Corporation Limited
RISC จัด 'RISC Talk Vol 2/2018' แบ่งปันองค์ความรู้ด้าน Psychology และ Simulation for Well - being
8 October 2018
วันที่ 31 สิงหาคม 2561, กรุงเทพฯ - ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนหรือ RISC ภายใต้ MQDC จัดกิจกรรม 'RISC Talk Vol 2/2018' เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้สู่สังคม โดยครั้งนี้มีทั้งหมด 2 หัวข้อ ได้แก่ 'Psychology for Well - being in the Built Environment' บรรยายโดยดร. ศิรินาถ แสณภ์ เจมิสัญฐ์ ผู้อำนวยการการพัฒนาผลกระทบทางสังคม งานแผนกกลยุทธ์องค์กรเพื่อสังคม และหัวข้อ "Simulation for Well - being" บรรยายโดยคุณชนินทร์ กุลสุรกิจ สถาปนิกวิจัย ศูนย์ RISC
วันที่ 31 สิงหาคม 2561, กรุงเทพฯ - ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนหรือ RISC ภายใต้ MQDC จัดกิจกรรม 'RISC Talk Vol 2/2018' เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้สู่สังคม โดยครั้งนี้มีทั้งหมด 2 หัวข้อ ได้แก่ 'Psychology for Well - being in the Built Environment' บรรยายโดยดร. ศิรินาถ แสณภ์ เจมิสัญฐ์ ผู้อำนวยการการพัฒนาผลกระทบทางสังคม งานแผนกกลยุทธ์องค์กรเพื่อสังคม และหัวข้อ "Simulation for Well - being" บรรยายโดยคุณชนินทร์ กุลสุรกิจ สถาปนิกวิจัย ศูนย์ RISC

โดยมีผู้ร่วมฟังบรรยายพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้งนี้กว่า 75 คน และได้นำขวดน้ำหรือกระติกน้ำส่วนตัวมาเองเพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการลดการใช้แก้วกระดาษหรือขวดพลาสติกอีกด้วย ณ ศูนย์ RISC ชั้น 4 อาคารแมกโนเลีย ราชดำริ บูเลอวาร์ด

ดร. ศิรินาถได้นำกรณีศึกษาจากที่ต่างๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะในแง่มุมของจิตวิทยาสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี มาช่วยไขข้อสงสัย ในคำถามที่ว่า เราใช้เวลาแต่ละวันอยู่บนถนนนานเท่าไร? ความสำคัญของ "คน" กับที่ทำงาน สภาพแวดล้อม และนโยบายองค์กรที่ส่งเสริมการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นอย่างไร เหมือนกันทุกที่กับทุกลักษณะงานหรือไม่ และการทำงานจากที่บ้านนั้นดีสำหรับทุกๆ คนจริงหรือ

คุณชนินทร์ กล่าวว่า "การไหลเวียนของอากาศ เป็นอีกเรื่องที่สำคัญอย่างมากต่อการออกแบบอาคารและที่อยู่อาศัย เพราะช่วยในเรื่องการระบายอากาศที่ดี จะช่วยพัดพาอากาศเสียออกจากห้องหรืออาคาร ลดการสะสมความชื้น เชื้อรา และเชื้อโรคภายในอาคารได้ ช่วยในเรื่องของการหมุนเวียนอากาศ เกิดลมพัดผ่านตัวอาคาร ช่วยให้รู้สึกสบายเวลาอยู่ในห้อง ช่วยลดการสะสมความร้อน และความชื้น ลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ที่สามารถทำให้เราประหยัดค่าไฟฟ้าได้ ซึ่งการระบายอากาศจะมีประสิทธิภาพ หรือลมพัดเข้าห้องได้ดีนั้น เกิดจากการทำ Simulation หรือการจำลองสภาวะการไหลของกระแสลม เพื่อหาตำแหน่งหน้าต่างที่เหมาะสม ซึ่ง Simulation สำหรับอาคารยังมีอีกหลายแบบ และในปัจจุบันโครงการอสังหาริมทรัพย์ได้ให้ความใส่ใจ เพื่อสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อยู่อาศัยนั่นเอง"
ย้อนกลับ