Magnolia Quality Development Corporation Limited
คุณวิสิษฐ์ให้สัมภาษณ์พิเศษนิตยสาร The Report Thailand โดย The Oxford Business Group
15 October 2018
วันที่ 10 ตุลาคม 2561, กรุงเทพฯ - คุณวิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ให้สัมภาษณ์พิเศษนิตยสาร The Report Thailand 2018 โดย the Oxford Business Group (OBG)
วันที่ 10 ตุลาคม 2561, กรุงเทพฯ - คุณวิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ให้สัมภาษณ์พิเศษนิตยสาร The Report Thailand 2018 โดย the Oxford Business Group (OBG)

OBG เป็นบริษัทระดับโลกด้านการวิจัยและให้คำปรึกษาด้านธุรกิจกว่า 35 ประเทศ ซึ่งผลการวิจัยนั้นมาจากการศึกษาในแต่ละประเทศโดยนักวิเคราะห์ ทั้งนี้รายงานประจำปีของ Oxford Business Group ในประเทศไทยนั้นครอบคลุมถึงเศรษฐกิจทุกภาคส่วน

ในบทสัมภาษณ์คุณวิสิษฐ์กล่าวถึงภาพรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ แนวโน้มทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาร่วมกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) รวมถึงโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor (EEC) อีกด้วย

"แนวโน้นทางเศรษฐกิจโดยรวมของไทยเป็นไปในทางบวก และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราได้เห็นถึงความสงบเรียบร้อยทางการเมือง" คุณวิสิษฐ์กล่าว
"ตัวชี้วัดสำคัญเช่นการส่งออก - ซึ่งตัวเลข GDP มีการเติบโตขึ้นในปีพ. ศ. 2560 นั่นคือเหตุผลที่ทำให้เรามองเห็นภาพรวมไปในทางบวก"

ติดตามอ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเต็ม คลิก
ย้อนกลับ