Magnolia Quality Development Corporation Limited
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยศึกษาดูงานศูนย์ RISC
23 January 2019
วันที่ 16 มกราคม 2562, กรุงเทพฯ - ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนหรือ RISC และคุณพิศุทธิ์ อารีมิตร ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานกฏหมายองค์กร ต้อนรับอาจารย์ไตรเทพ อู่สกุล ผู้ช่วยผู้กำกับคณะจิตรลดา คณาจารย์หมวดออกแบบและเทคโนโลยี พร้อมด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 5 โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ในโอกาสเยี่ยมชมศูนย์ RISC รวมถึงรับฟังบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดการออกแบบตึกแมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ดและโครงการอสังหาริมทรัพย์ของ MQDC นอกจากนี้มีการแนะแนววิชาชีพในอนาคต หรือ career path เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับน้อง ๆ ในอนาคต
วันที่ 16 มกราคม 2562, กรุงเทพฯ - ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนหรือ RISC และคุณพิศุทธิ์ อารีมิตร ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานกฏหมายองค์กร ต้อนรับอาจารย์ไตรเทพ อู่สกุล ผู้ช่วยผู้กำกับคณะจิตรลดา คณาจารย์หมวดออกแบบและเทคโนโลยี พร้อมด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 5 โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ในโอกาสเยี่ยมชมศูนย์ RISC รวมถึงรับฟังบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดการออกแบบตึกแมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ดและโครงการอสังหาริมทรัพย์ของ MQDC นอกจากนี้มีการแนะแนววิชาชีพในอนาคต หรือ career path เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับน้อง ๆ ในอนาคต
ย้อนกลับ