Magnolia Quality Development Corporation Limited
joint_venture_project.jpg
joint_venture_logorev2.png
MQDC เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในการร่วมลงทุนและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับสากล อีกทั้งพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ร่วมกับบริษัทคู่ค้าและนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันมีโครงการที่ดำเนินการอยู่คือ โครงการไอคอนสยาม โครงการแมกโนเลียส์ วอเตอร์ฟรอนท์ เรสซิเดนซ์ ณ ไอคอนสยาม โครงการเดอะ เรสซิเดนซ์ แอท แมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ และโครงการแมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด
โครงการทั้งหมด