Magnolia Quality Development Corporation Limited

17 รายการ

แบรนด์: วิสซ์ดอม
ประเภทธุรกิจ: คอนโดมิเนียม
ที่ตั้งโครงการ: ไพร์ม สุขุมวิท, ติดรถไฟฟ้า BTS สถานีอโศก, ติดรถไฟฟ้า MRT สถานีสุขุมวืท
ราคา: 9-123 ล้านบาท
แบรนด์: วิสซ์ดอม
ประเภทธุรกิจ: คอนโดมิเนียม
ที่ตั้งโครงการ: ติดรถไฟฟ้า BTS สถานีปุณณวิถี, สุขุมวิท 101, ใกล้ 101 True Digitlal Park
ราคา: เริ่ม 3.99 ล้านบาท
แบรนด์: โครงการร่วมทุน
ประเภทธุรกิจ: คอนโดมิเนียม
ที่ตั้งโครงการ: ติดเส้นทางรถไฟฟ้า BTS สถานีตลาดพลู, ไพร์ม สุขุมวิท
ราคา: -
แบรนด์: วิสซ์ดอม
ประเภทธุรกิจ: คอนโดมิเนียม
ที่ตั้งโครงการ: ติดรถไฟฟ้า BTS สถานีปุณณวิถี
ราคา: 3 – 10 ล้านบาท
แบรนด์: วิสซ์ดอม
ประเภทธุรกิจ: คอนโดมิเนียม
ที่ตั้งโครงการ: ติดเส้นทางรถไฟฟ้า BTS สถานีตลาดพลู
ราคา: 2.25 – 6 ล้านบาท