Magnolia Quality Development Corporation Limited

17 รายการ

แบรนด์: วิสซ์ดอม
ประเภทธุรกิจ: คอนโดมิเนียม
ที่ตั้งโครงการ: ติดรถไฟฟ้า MRT สถานีลาดพร้าว
ราคา: 4 – 21.8 ล้านบาท
แบรนด์: แมกโนเลียส์
ประเภทธุรกิจ: คอนโดมิเนียม
ที่ตั้งโครงการ: ริมแม่น้ำ
ราคา: 12.1 – ≥ 50.1 ล้านบาท
แบรนด์: แมกโนเลียส์
ประเภทธุรกิจ: คอนโดมิเนียม
ที่ตั้งโครงการ: ติดเส้นทางรถไฟฟ้า BTS, ไพร์ม สุขุมวิท
ราคา: 12.1 - ≥ 50.1 ล้านบาท
แบรนด์: แมกโนเลียส์
ประเภทธุรกิจ: บ้านเดี่ยว
ที่ตั้งโครงการ: เขาใหญ่
ราคา: 15.1 - 40 ล้านบาท
แบรนด์: วิสซ์ดอม
ประเภทธุรกิจ: คอนโดมิเนียม
ที่ตั้งโครงการ: ติดรถไฟฟ้า BTS สถานีปุณณวิถี
ราคา: 3.39 - 4.69 ล้านบาท