Magnolia Quality Development Corporation Limited
ย้อนกลับ
เพราะทุกคนมีพื้นที่ของความสุขไม่เหมือนกัน จึงทำให้เรามองลึกไปถึงความต้องการและพฤติกรรมขั้นพื้นฐานของเพื่อนมนุษย์ โดยนำศาสตร์ทางจิตวิทยามาออกแบบให้เข้ากับการใช้ชีวิตจริง อาทิเช่นการใช้เฉดสีที่กระตุ้นความรู้สึกอบอุ่น สบาย การดีไซน์ชอ่งแสงให้เหมาะสมกับการรับอากาศบริสุทธิ์สำหรับการพักผ่อน โดยมีเป้าหมายสำคัญในการเชื่อมโยงทุกพื้นที่ความสุขของทุกคนให้เกิดเป็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมากขึ้น

วีดีโอ MQDC

เพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรม

news_sep_14_2018_main_1.jpg

RISC ต้อนรับคณะสถาปัตย...

วันที่ 30 สิงหาคม 2561, กรุงเทพฯ - ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนหรือ RISC ต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัต...
news_sep_10_2018_main_2.jpg

RISC ต้อนรับ SCG

วันที่ 24 สิงหาคม 2561, กรุงเทพฯ - ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนหรือ RISC ต้อนรับคุณอานนท์ พูกกะณะสุด ผู้บริหาร SCG พร้อมคณะทำงานว...