for all
well-being

REGISTER FORM

REGISTER FORM

เมนู
หลักยึดการดำเนินงาน

เพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ระดับสากล เราจึงดำเนินธุรกิจโดยยึดหลัก 8 ประการ

ซึ่งจะช่วยกำหนดบรรทัดฐานการทำงานที่ชัดเจน เพื่อตอบโจทย์การมีคุณภาพชีวิตที่ดีและนำไปสู่การใช้ชีวิตที่ดีของทุกคน

คำนึงถึงคุณค่า

พิถีพิถันในการออกแบบ และใส่ใจในการบริการ เพื่อมอบความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

นวัตกรรมล้ำหน้า

ให้ความสำคัญในการค้นคว้าวิจัย เพื่อมองหาวิธีการใหม่ ๆ ในการต่อยอดการทำงานเพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

บริการอย่างมืออาชีพ

MQDC จัดเตรียมบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกโดยร่วมทำงานกับองค์กรผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการใช้ชีวิตของทุกคน

ผลตอบแทน
การลงทุน

บริหารธุรกิจด้วยความเชี่ยวชาญ เพื่อทำให้ผู้ร่วมทุนของเรามั่นใจได้ในผลตอบแทนที่จะได้รับ

รับประกันคุณภาพ

มอบความมั่นใจสูงสุดแก่ลูกค้าในเรื่องคุณภาพ มาตรฐาน ด้วยการรับประกัน 30 ปี ในทุกโครงการ

คำมั่นสัญญา

พร้อมให้บริการด้วยหัวใจและความเป็นมิตรแท้เสมอ

ระบบนิเวศ

เราใส่ใจถึงผลกระทบของโครงการที่อาจเกิดผลกระทบต่อชุมชนและระบบนิเวศ

ใส่ใจสุขภาพ

ให้ความสำคัญอันดับหนึ่งในเรื่องของคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกค้า สังคม และทุกสรรพสิ่ง