CSR | “ชุมชนอิ่มท้อง ร้านอาหารอิ่มใจ” ช่วยเหลือชุมชนและร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบวิกฤต COVID-19 - Magnolia Quality Development Corporation Limited

for all
well-being

Whizdom banner

REGISTER FORM

REGISTER FORM

เมนู

“ชุมชนอิ่มท้อง ร้านอาหารอิ่มใจ” ช่วยเหลือชุมชนและร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบวิกฤต COVID-19

1 ปีที่แล้ว
  • MQDC
  • /
  • CSR
  • /
  • “ชุมชนอิ่มท้อง ร้านอาหารอิ่มใจ” ช่วยเหลือชุมชนและร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบวิกฤต COVID-19
“ชุมชนอิ่มท้อง ร้านอาหารอิ่มใจ” ช่วยเหลือชุมชนและร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบวิกฤต COVID-19

“ชุมชนอิ่มท้อง ร้านอาหารอิ่มใจ” ช่วยเหลือชุมชนและร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบวิกฤต COVID-19

วันที่ 18 สิงหาคม 2564, กรุงเทพฯ - โครงการศูนย์รวมปันสุข “ชุมชนอิ่มท้อง ร้านอาหารอิ่มใจ” ส่งต่อความห่วงใย สู้ภัยโควิด-19 ร่วมส่งกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 ส่งมอบข้าวกล่องจำนวน 5,000 กล่องให้กับชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างสาธารณะประโยชน์ในการช่วยเหลือร้านอาหารรายย่อยและชุมชนที่เดือดร้อนจากโควิด-19 ซึ่งโครงการฯ ได้นำอาหารปรุงสุกสะอาดตามหลักโภชนาการบรรจุกล่องเป็นจำนวน 5,000 กล่อง พร้อมแบ่งการส่งมอบเป็น 2 มื้ออาหารให้กับ 21 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนริมทางรถไฟ สถานรับเลี้ยงเด็กคอนคอร์เดียร์ รพ.บุษราคัม ชุมชนบางบัวเชิงสะพานไม้ 1 ชุมชนบางผัก รพ.กรุงไทย ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ศูนย์สร้างสุขทุกวัยดอนเมือง ชุมชนแสงไพฑูรย์ ชุมชน 311 ชุมชน 315 รพ.สนามมงกุฎวัฒนะ รพ.นวเวช ชุมชนเศรษฐกิจวรวีร์ ชุมชนนครหลวง รพ.ธรรมศาสตร์รังสิต ชุมชนร่มไทรงาม ชุมชนดาวทอง หมู่บ้านสวนรื่นรมย์ 1 และชุมชนปิ่นเจริญ 2

ทั้งนี้โครงการฯ จะดำเนินการช่วยร้านอาหารรายย่อยและชุมชน เป็นระยะเวลา 4 เดือน เพื่อมอบให้กับกลุ่มชุมชนอย่างต่อเนื่อง แล้วเราจะก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน

Tag :