for all
well-being

Whizdom banner

REGISTER FORM

REGISTER FORM

เมนู

RISC ได้รับการรับรองจาก WELL ระดับ “Gold” ในประเภทโครงการ New & Existing Interiors เป็นแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

News
11 October 2020
  • MQDC
  • /
  • CSR
  • /
  • RISC ได้รับการรับรองจาก WELL ระดับ “Gold” ในประเภทโครงการ New & Existing Interiors เป็นแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
RISC ได้รับการรับรองจาก WELL ระดับ “Gold” ในประเภทโครงการ New & Existing Interiors เป็นแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วันที่ 2 ตุลาคม 2563, กรุงเทพฯ – ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) ได้รับการรับรองมาตรฐาน WELL Building Standard ระดับ Gold ประเภท New and Existing Interiors เป็นแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จาก International WELL Building Institute (IWBI)

RISC ได้รับการรับรองจาก WELL ระดับ “Gold” ในประเภทโครงการ New & Existing Interiors เป็นแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วันที่ 2 ตุลาคม 2563, กรุงเทพฯ – ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) ได้รับการรับรองมาตรฐาน WELL Building Standard ระดับ Gold ประเภท New and Existing Interiors เป็นแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จาก International WELL Building Institute (IWBI) 

International WELL Building Institute (IWBI) คือสถาบันที่กำหนดมาตรฐานอาคารที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อาศัยภายในอาคารทั้งในแง่การทำงานและทำกิจกรรมต่าง ๆ 

RISC ได้รับการรับรองในระดับ “Gold” ผ่านการประเมินตามแนวคิดทั้ง 7 ประเภทที่เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้อาคารมีประสิทธิภาพได้แก่ อากาศ น้ำ แสงสว่าง โภชนาการ ฟิตเนส สภาวะอยู่สบาย และจิตใจ โดยศูนย์ RISC ถือเป็นศูนย์วิจัยที่ได้รับมาตรฐานการออกแบบ WELL Building Standard แห่งแรกในประเทศไทย

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) ตั้งอยู่ที่อาคารแมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด เป็นศูนย์วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน โดยภายในพื้นที่มีระบบควบคุมการใช้พลังงาน และตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในอาคาร (IAQ) ในทุกโซน

WELL Building Standard ใช้เวลากว่า 7 ปี ในการพัฒนามาตรฐานผ่านการทำการวิจัยร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ RISC ได้รับการประเมินอย่างเข้มงวด โดยขั้นตอนสุดท้ายได้รับการประเมินจาก Green Business Certification Inc. (GBCI) ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่รับรองการประเมินตามมาตรฐาน WELL   

RISC คือศูนย์วิจัยทางด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนแห่งแรกของภูมิภาคเอเชีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางของข้อมูลงานวิจัยและเป็นเครือข่ายของนักวิจัยด้านความยั่งยืนทั่วโลก

นอกจากนี้ RISC ยังมีความตั้งใจในการวิจัยหาแนวทางเพื่อทำให้การเกิดใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในวงการอสังหาริมทรัพย์ โดยจัดตั้ง Eco Material Library แห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งมีการรวบรวม แสดงรายละเอียด พร้อมตัวอย่างวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกว่า 400 รายการ 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของศูนย์ RISC สามารถติดตามได้ที่ www.risc.in.th