The Forestias - ต้นไม้เพียง 1 ต้นช่วยลดโลกร้อนได้ กับโครงการท่ามกลางป่า​
chevron-left chevron-right facebook facebook twitter link chat

รู้หรือไม่ ต้นไม้เพียง 1 ต้น ช่วยลดอุณหภูมิความร้อนของโลกได้ จะดีสักแค่ไหน ถ้าเรามีโครงการท่ามกลางป่าอย่างแท้จริง

Publish : 5 เดือนที่แล้ว | บทความ

ทั้งนี้เกิดจากกระบวนการสังเคราะห์แสงของต้นไม้ที่จะมีการคายไอน้ำออกมาจากทางปากใบ ซึ่งไอน้ำที่ออกมาเป็นหัวใจหลักในการเพิ่มความชื้นในบรรยากาศ และนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ต้นไม้ขนาดใหญ่เพียงต้นเดียวก็มีศักยภาพในการลดอุณหภูมิได้เทียบเท่าเครื่องปรับอากาศขนาด 1 ตันเลยทีเดียว

The Forestias โครงการท่ามกลางป่า ที่ให้ความสำคัญกับธรรมชาติอย่างแท้จริงได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่เราจะได้จากกระบวนการสังเคราะห์แสงของต้นไม้ เราจึงได้สร้างผืนป่าขึ้นมาเพื่อให้ต้นไม้ทำหน้าที่สะสมความเย็น และความชุ่มชื้นไว้ นอกจากนี้ยังมีการนำระบบการบริหารจัดการ การทำความเย็นและพลังงานของเมือง โดยการสร้างตึก CUP (Central utility plant) เป็นตึกที่มาช่วยเก็บพลังงานความร้อนไว้ที่จุดเดียวแล้วทำการส่งน้ำเย็นเข้าสู่ระบบพ่นไอเย็นของอาคาร

เมื่อมีทั้งป่า และระบบ CUP ก็ส่งผลให้ทุกพื้นที่ในโครงการมีอุณหภูมิต่ำ และมีอากาศที่เย็นสบายตลอดเวลา

Tags:
#imaginehappiness #mqdc #theforestias