The Forestias - ที่สุดของโครงการมิกซ์ยูสเมืองระดับเวิลด์คลาสสำหรับทุกเจเนอเรชั่น
chevron-left chevron-right facebook facebook twitter link chat

ที่สุดของโครงการมิกซ์ยูสเมืองระดับเวิลด์คลาสสำหรับทุกเจเนอเรชั่น

Publish : 5 เดือนที่แล้ว | บทความ

“อารยสถาปัตย์” หรือ Universal Design คำนี้อาจคุ้นหูเราในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เพราะหลายประเทศได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก ซึ่งหากจะอธิบายความหมาย ก็คือ การออกแบบสภาพแวดล้อม และสิ่งของ โดยคำนึงถึงการใช้งานที่สะดวก ปลอดภัยสำหรับทุกคน ไม่เจาะจงเพื่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยประเทศที่นำอารยสถาปัตย์มาใช้อย่างจริงจังคงต้องยกให้ “ญี่ปุ่น” เห็นได้จากสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่สาธารณะ และถนนหนทางต่างๆ ถูกสร้างมาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนทุกกลุ่มอย่างแท้จริง

The Forestias มีความตั้งใจที่จะให้คนทุกเจเนอเรชั่นที่อาศัยอยู่ในโครงการ ได้ใช้พื้นที่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยไม่มีเส้นแบ่งแยก เราจึงใช้ Universal Design บวกกับนวัตกรรมที่ทันสมัยมาช่วยในการออกแบบสภาพแวดล้อม สิ่งปลูกสร้าง และถนนต่างๆ ภายในโครงการให้อำนวยความสะดวกกับผู้อยู่อาศัย ไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของโครงการ หรืออยู่ในวัยใด ก็สามารถใช้ชีวิต รวมทั้งทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างสะดวกปลอดภัย เป็นโครงการ mixed use และ เมืองระดับเวิลด์คลาส ที่ไม่มีความเหลื่อมล้ำ แต่เปี่ยมไปด้วยความสุขที่ยั่งยืนในแบบที่ทุกคนต้องการ

อ้างอิงจาก:

http://www.thaihealth.or.th/Content/24933-
http://library.senate.go.th/docume…/Ext8864/8864876_0002.PDF
https://japan1616.wordpress.com/…/04/03/universal-design-is/
http://sanya-indy.com/universal-design/

 
Tags:
#mqdc #smartcity #theforestias