Well-Being | MQDC พร้อมดูแลสุขภาพจิตให้ลูกบ้านตอบรับวิถีใหม่แห่งอนาคต - Magnolia Quality Development Corporation Limited

for all
well-being

Whizdom banner

REGISTER FORM

REGISTER FORM

เมนู

MQDC พร้อมดูแลสุขภาพจิตให้ลูกบ้านตอบรับวิถีใหม่แห่งอนาคต

Wellbeing
10 September 2020
  • MQDC
  • /
  • Well-Being
  • /
  • MQDC พร้อมดูแลสุขภาพจิตให้ลูกบ้านตอบรับวิถีใหม่แห่งอนาคต
MQDC พร้อมดูแลสุขภาพจิตให้ลูกบ้านตอบรับวิถีใหม่แห่งอนาคต

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 กรุงเทพฯ – MQDC สานต่อพันธกิจ ‘For All Well-Being’ สร้างความสุขให้ทุกชีวิตอย่างยั่งยืน ด้วยการมอบบริการดูแลสุขภาพจิตให้กับลูกบ้านทุกช่วงวัยผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อให้ทุกคนพร้อมรับมือปัญหาและบรรเทาความเครียดจากภาวะเศรษฐกิจ สังคมที่เปลี่ยนแปลงจากโซเชียลดิสรัปชั่นและสถานการณ์ COVID

MQDC พร้อมดูแลสุขภาพจิตให้ลูกบ้านตอบรับวิถีใหม่แห่งอนาคต

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 กรุงเทพฯ – MQDC สานต่อพันธกิจ ‘For All Well-Being’ สร้างความสุขให้ทุกชีวิตอย่างยั่งยืน ด้วยการมอบบริการดูแลสุขภาพจิตให้กับลูกบ้านทุกช่วงวัยผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อให้ทุกคนพร้อมรับมือปัญหาและบรรเทาความเครียดจากภาวะเศรษฐกิจ สังคมที่เปลี่ยนแปลงจากโซเชียลดิสรัปชั่นและสถานการณ์ COVID

โดยได้ทำการแนะนำบริการนี้ที่งาน “MQDC Mental Health Forum 2020” ซึ่งเป็นงานเสวนาออนไลน์ผ่าน MQDC Facebook Live และออนกราวด์ ณ ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ ที่นำ 6 ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพจิตมาแบ่งปันความรู้เพื่อรับมือกับวิถีใหม่ที่สุขใจอย่างยั่งยืน โดยบริการแอปพลิเคชันดูแลสุขภาพจิตนี้มีการร่วมมือกับโรงพยาบาลชั้นนำ

นายคีรินทร์ ชูธรรมสถิตย์ ประธานผู้อำนวยการ กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และบริการ MQDC  กล่าวว่า “เราจับมือกับศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) และศูนย์อนาคตศึกษาฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ ในการจัดเสวนาระดมสมองร่วมกับผู้เชียวชาญด้านสุขภาพจิต ในหัวข้อ “MQDC Mental Health Forum”  เพื่อนำเสนอแนวทางป้องกันและบรรเทาปัญหาด้านสุขภาพจิตให้กับผู้ที่สนใจ”

รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษา ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) ได้กล่าวถึงบทสรุปการสร้างสิ่งแวดล้อมที่สร้างสรรค์ช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดี ประกอบไปด้วย 7 ปัจจัยหลักได้แก่ 1. Thermal comfort 2. Air quality 3. Lighting quality 4. Acoustic quality 5. Health & safety 6. Living with Nature 7. Life quality

ดร.นพ.วรตม์ โชติพิทยสุนนท์ โฆษกกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขได้พูดถึงเทคนิคการดูแลสุขภาพจิตเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว

ดร.เจนนิเฟอร์ ชวโนวานิช อาจารย์สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแบ่งปันความรู้เรื่องความเครียดในการทำงานและวิธีป้องกันการเกิดภาวะหมดไฟได้

นพ.อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง จิตแพทย์ และอาจารย์ประจำ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้พูดถึงเรื่องการดูแลสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ

นางสาววิพัตรา โตเต็มโชคชัยการ นักวิจัยด้านการคาดการณ์อนาคต โดย MQDC บรรยายในหัวข้อ อนาคตของการดูแลสุขภาพจิตในประเทศไทย

นายกฤษฐ์สยุทธ ชววิทยาธรรม ผู้อำนวยการ บริษัท MQDC กล่าวว่า MQDC มุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมผู้อยู่อาศัยที่มีความสุขมาอย่างต่อเนื่อง

 “สิ่งหนึ่งที่เราเล็งเห็นคือผลกระทบทางด้านจิตใจในความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนแปลง ทั้งสภาพเศรษฐกิจ การใช้ชีวิตในสังคมแบบวิถีใหม่” เขากล่าว

 “ทางเราจึงได้เตรียมเสนอสิทธิพิเศษด้วยการร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อให้ลูกบ้านเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพจิตผ่านแอพพลิเคชั่นและ แพ็กเกจพิเศษจากโรงพยาบาลชั้นนำได้อย่างสะดวกมากขึ้น ถือว่าเป็นบริการรูปแบบใหม่รายแรกในวงการอสังหาริมทรัพย์”

รับชม “MQDC Mental Health Forum” ฉบับเต็ม >>>

https://www.facebook.com/watch/live/?v=1195191827504853&ref=watch_permalink