Well-Being | วิดีโอ “Air Pollution” โดย ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ - Magnolia Quality Development Corporation Limited

for all
well-being

Whizdom banner

REGISTER FORM

REGISTER FORM

เมนู

วิดีโอ “Air Pollution” โดย ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ

Wellbeing
27 April 2021
  • MQDC
  • /
  • Well-Being
  • /
  • วิดีโอ “Air Pollution” โดย ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ
วิดีโอ “Air Pollution” โดย ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ

วิดีโอ “Air Pollution” โดย ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ

วันที่ 31 มีนาคม, กรุงเทพฯ – ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ จัดทำวิดีโอคาดการณ์ผลกระทบจากพฤติกรรมต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดปัญหาPM 2.5 และมลพิษอื่น ๆ ที่ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหาที่ไม่ควรมองข้ามและเป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันแก้ไข เพื่ออากาศบริสุทธิ์ที่ยั่งยืนในอนาคต

โดยปี 2563 ปริมาณฝุ่น PM 2.5 ที่คนกรุงเทพฯ ได้รับเทียบเท่ากับการสูบบุหรี่ 1,270 มวนต่อปีเลยทีเดียว ซึ่ง BBC science คาดการณ์ว่าในอีก 10 ปีข้างหน้า ผู้คนทั่วโลกมีโอกาสเสียชีวิตถึง 40 คนต่อวันจากฝุ่นพิษที่มาพร้อมกับความเสี่ยงโรคมะเร็งปอด มะเร็งหลอดเลือดในสมอง โรคหัวใจ และอัตราเสี่ยงแท้งลูก เป็นต้น

อีกทั้งการเติบโตของจำนวนประชากรและการทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดมลพิษมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก โดยจีนได้ทำการปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินกว่า 1,000 แห่ง ในพื้นที่ที่มีมลพิษเกินค่ามาตรฐาน และในเกาหลีใต้ได้มีมาตรการห้ามรถยนต์ดีเซลรุ่นเก่าวิ่งในช่วงฤดูหนาว พร้อมผลักดันการใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น คือวีธีการรณรงค์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อแก้ปัญหามลพิษ

ทั้งนี้ต้นเหตุมลพิษทางอากาศส่วนใหญ่ของประเทศไทย มาจากเหตุไฟไหม้ป่าตามธรรมชาติ การเผาเพื่อการเกษตร  และมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนทุกคนต้องร่วมกันแก้ปัญหามลพิษ ควบคุมปริมาณคาร์บอนและการเผาขยะ เพื่อความสะอาดของอากาศจะฟื้นคืนมาอีกครั้ง

รับชมวิดีโอ >>> คลิก

เครดิต: World Air Quality Report, Rocket Media Lab

#FutureTalesLAB#FuturePossible#PM2.5 #Air#Pollution#AirQuality#มลพิษ#มลพิษทางอากาศ#MQDC