News & Activities

วิสซ์ดอม โซไซตี้ จัดกิจกรรม "ศาสตร์และหลักการปรับที่อยู่อาศัย" โดยอาจารย์ทศพร ศรีตุลา

วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 วิสซ์ดอมโซไซตี้ โดย MQDC (บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล้อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด) จัดกิจกรรมเสริมความรู้และประสบการณ์สุดเอ็กคลูซีฟ 'ศาสตร์และหลัการปรับที่อยู่อาศัย' ให้กับลูกบ้านวิสซ์ดอม คอนโดมิเนียม และ เดอะ มิวซ์ ซึ่งลูกบ้านได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ทศพร ศรีตุลา หรืออาจารย์ช้าง กูรูชื่อดังด้านศาสตร์แห่งที่อยู่อาศัย ในการตกแต่งและปรับที่พักอาศัย หรือโต๊ะทำงานให้เหมาะสมกับตนเอง รวมถึงเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องของปีชงอีกด้วย ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากลูกบ้านเป็นจำนวนมาก ณ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ สุขุมวิท

>> อ่านเพิ่มเติม

วิสซ์ดอม โซไซตี้ จัดกิจกรรม "KEEP CALM AND BE AWESOME WITH ORNAPA"

วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2557 วิสซ์ดอม โซไซตี้ โดยบริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จัด Workshop สุดเอ็กคลูซีฟ "KEEP CALM AND BE AWESOME WITH ORNAPA" ให้กับลูกบ้านวิสซ์ดอม คอนโดมิเนียม และเดอะ มิวส์

>> อ่านเพิ่มเติม