News & Activities

มูลนิธิพุทธรักษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลและทรูอินโนเวชั่น ส่งมอบเครื่อง MeM เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการทางสายตา

คุณทิพพาภรณ์ (เจียรวนนท์) อริยวรารมย์ ประธานกรรมการมูลนิธิพุทธรักษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล และ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยทรู อินโนเวชั่น ส่งมอบนวัตกรรมอุปกรณ์อุปกรณ์จดจำ (MeM) หรือ My Eye Memory จำนวน 100 เครื่องให้แก่สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)และวิทยาลัยราชสุดาอย่างละ 50 เครื่อง

>> อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิดีที แฟมิลี่ส์ นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามความช่วยเหลือชาวเนปาลโครงการ Giving Hands to Nepal

กลุ่มบริษัทดีทีโดยดร. วิทย์ สุนทรนันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กรเพื่อสังคม และคุณวิไล สมดังเจตน์ ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด ในนามมูลนิธิดีที แฟมิลี่ส์ นำคณะสื่อมวลชนจากประเทศไทยลงพื้นที่ติดตามความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวชาวเนปาลกับโครงการ Giving Hands to Nepal พร้อมพบปะพูดคุยกับผู้นำชุมชนและชาวบ้าน พร้อมประชาสัมพันธ์ถึงแผนการดำเนินการช่วยเหลือ

>> อ่านเพิ่มเติม