Media

 

Whizdom 101 interview in Business Watch : TNN24

คุณสุทธา เรืองชัยไพบูลย์ ผู้อำนวยการบริหารโครงการ ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการวิสซ์ดอม101(ว­ัน-โอ-วัน) ในรายการ Business Watch

>> ชมวิดีโอ