The Forestias - THE FORESTIAS – The smart city in Bangkok
chevron-left chevron-right facebook facebook twitter link chat

THE FORESTIAS นำเสนอรูปแบบการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน 9 มิติให้คนกรุงในแบบ SMART CITY IN BANGKOK

Publish : 5 เดือนที่แล้ว | บทความ

The Forestias ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้จึงได้เกิดโปรเจ็คที่เป็นต้นแบบของโลกที่จะสร้างเมืองบนผืนป่าที่จะเป็น “ความสุขที่แท้จริง” โดยโครงการจะสร้างผืนป่าและระบบนิเวศ ให้เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม และเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อรองรับผู้อยู่อาศัยทุกเจเนอเรชั่น นอกจากนี้ภายในโครงการยังได้นำเสนอรูปแบบการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนทั้ง 9 มิติ (Sustainability Concepts) ประกอบไปด้วย
• Nature & Animals : ถือได้ว่าเป็นโครงการท่ามกลางป่าอย่างสมบูรณ์เพราะเปิดพื้นที่ให้ธรรมชาติ ป่าไม้และสัตว์สามารถอยู่ร่วมกันกับมนุษย์ได้ โดย มีพืช และสัตว์ มากกว่า 500 ชนิด ซึ่งทั้งหมดนี้จะสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างปกติและยั่งยืนร่วมกับมนุษย์ และช่วงระหว่างก่อสร้างโครงการจะไม่มีการเคลื่อนย้ายออกไปไหน นับเป็นการสร้างระบบนิเวศอย่างยั่งยืนที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งทั้งหมดนี้ เราจะพยายามให้คงไว้ และจะพัฒนาระบบนิเวศให้สมบูรณ์ขึ้นหลังป่าสมบูรณ์
• Community & Intergeneration : โครงการได้เตรียมพื้นที่ส่วนกลางให้คนทุกเจเนอเรชั่นได้ใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้างคอมมูนิตี้ที่น่าอยู่และลดช่องว่างระหว่างวัย
• Livable Neighborhood : สิ่งปลูกสร้างจะอำนวยความสะดวกสำหรับคนทุกวัย ผู้อยู่อาศัยทุกท่านสามารถใช้พื้นที่ร่วมกันได้อย่างเต็มที่และทุกพื้นที่เชื่อมต่อถึงกันได้หมดทั่วบริเวณโครงการ
• Health, Well-Being & Happiness : ด้วยอากาศบริสุทธิ์จากพืชพันธุ์ไม้ต่างๆ รอบโครงการ ทำให้ผู้อยู่อาศัยได้สัมผัสอากาศที่สดชื่น บริสุทธิ์ และเมื่อได้อยู่ในสถานที่ที่มีสิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตก็จะดีตาม ส่งผลให้เกิดความสุขที่ยั่งยืน
• Innovative Energy System : The Forestias มีระบบพลังงานหมุนเวียน เพื่อช่วยลดต้นทุนการใช้พลังงาน ลดจำนวนหน่วยความร้อนที่เกิดขึ้น จึงช่วยลดการเกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมในโครงการ
• Integrated Water Management : ภายในโครงการมีระบบบริหารจัดการน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียที่สมบูรณ์แบบ น้ำเสียจากภายในโครงการจะนำกลับมาใช้ดูแลพืชพันธุ์ต่างๆ ภายในโครงการ
• Transport & Active Mobility : ภายในโครงการจะมีถนนและร่มไม้ให้ความร่มรื่นตลอดเส้นทาง และยังนำชัตเตอร์บัสไร้คนขับ (Driverless Shuttle Bus) มาใช้ เพื่อตอบโจทย์การเป็น smart City in Bangkok เมืองอัจฉริยะ
• Materials & Resources : โครงการ The Forestias ใส่ใจทุกรายละเอียด แม้กระทั่งวัสดุที่เลือกใช้ก็ต้องปลอดสารพิษและสารก่อมะเร็ง เพื่อปลอดภัยต่อผู้ที่อยู่อาศัย และเราคำนวณการใช้วัสดุมาเป็นอย่างดี เพื่อไม่ใช้วัสดุในทางที่สูญเปล่าหรือเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมเพิ่ม
• Education & Discovery : The Forestias เป็นมากกว่าที่อยู่อาศัย เราสอดแทรกพื้นที่แห่งการเรียนรู้ไปตามจุดต่างๆ เพื่อให้เด็กๆ ได้ใช้เวลาร่วมกันกับครอบครัวได้มากขึ้นบนที่พักอาศัยท่ามกลางธรรมชาติ

 
Tags:
#imaginehappiness #mqdc #theforestias